Sposoby płatności

Do Państwa wyboru pozostawiamy następujące formy płatności:

1.     Przedpłata przelewem bankowym na nasze konto:

Nr rachunku bankowego:  ING BANK ŚLĄSKI  17 1050 1416 1000 0091 4015 4494

UWAGA: KLIENT dokonuje przedpłaty po złożeniu zamówienia i na podstawie dokumentu, który SPRZEDAWCA wysyła KLIENTOWI pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.  Przystąpienie do realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia przelewu na adres ttcl@ttcl.pl i wpłynięcia środków na konto bankowe SPRZEDAWCY.

2. Płatność za pobraniem

Należność za przesyłkę jest pobierana przez pracownika firmy spedycyjnej.   Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu drogą mailową złożenia zamówienia przez KLIENTA.

 3. Przelewem z określonym terminem płatności

Opcja dostępna tylko dla stałych KLIENTÓW po uzgodnieniu terminów płatności z właścicielem sklepu i przesłaniu niezbędnych dokumentów:

 - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,

- decyzja potwierdzająca nadanie numeru NIP,

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,  

- kopia dowodu osobistego potwierdzającego nr PESEL i adres zamieszkania.

Nr rachunku bankowego: ING BANK ŚLĄSKI  17 1050 1416 1000 0091 4015 4494

UWAGA: w przypadku płatności przelewem z odroczonym terminem zapłaty, warunkiem przyjęcia kolejnego zamówienia do realizacji przez SPRZEDAWCĘ, jest brak zobowiązań finansowych KLIENTA wobec SPRZEDAWCY.  Oznacza to, że w przypadku nieuregulowanych płatności kolejne zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

TTCL, Biuro handlowe: ul. Kolonia 31, Chałupki, 26-026 Morawica, tel/faks: +48 41 311 88 88, email: ttcl@ttcl.pl

Click Shop | Hosting home.pl