Regulamin

 

Informacje ogólne

1. Właścicielem (zwanym w dalszej części SPRZEDAWCĄ) Sklepu/ serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.ttcl.pl (zwanym w dalszej części SKLEPEM) jest firma THE TRADITIONAL TEA COMPANY OF LONDON PIOTR RUDZKI, ul. Karczówkowska 12/2, 25-019 Kielce.
2. Adres do korespondencji: TTCL, Biuro Handlowe, ul. Kolonia 31, Chałupki, 26-026 Morawica; e-mail: te@ttcl.pl
3. SKLEP prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu i nie obsługuje osób prywatnych.
4. Korzystanie z serwisu SKLEPU oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności.

 

Zamówienia
1. Koniecznym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zarejestrowanie się w SKLEPIE i podanie:   - Danych KLIENTA - nazwa firmy, imię i nazwisko, NIP, REGON, adres (ulica, kod pocztowy, miasto)   - adresu dostawy – jeśli inny, niż adres KLIENTA (nazwa firmy, imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto)   - oraz danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail).
2. W przypadku podania przez KLIENTA niepełnych lub błędnych danych - SPRZEDAWCA spróbuje skontaktować się z KLIENTEM w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawdo do odstąpienia od umowy sprzedaży i usunięcia konta KLIENTA ze SKLEPU.
3. Po zarejestrowaniu się w serwisie, KLIENT otrzymuje (na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail) e-mail aktywacyjny od SPRZEDAWCY wraz z linkiem, którego kliknięcie kończy procedurę rejestracyjną.
4. Zmówienia przyjmowane są:  

 - poprzez stronę www.ttcl.pl

 - poprzez e-mail: ttcl@ttcl.pl  

 - telefonicznie lub faksem: +48 41 311 88 88;


5.  Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone KLIENTOWI drogą mailową, telefoniczną lub SMS.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem SPRZEDAWCA skontaktuje się z KLIENTEM, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są to ceny brutto (zawierają podatek VAT).
8. Minimalna wielkość zamówienia przyjmowanego do realizacji to jeden kilogram herbaty jednego rodzaju.  Sprzedawca przystąpi do realizacji takiego zamówienia dopiero po otrzymaniu przedpłaty od Klienta.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.  

Ochrona danych osobowych
1. Wypełnienie formularza z danymi KLIENTA równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku,  prowadzenia sprawozdawczości finansowej i ewentualnie windykacyjnej oraz o ile KLIENT wyraził na to zgodę w trakcie rejestracji – w celach marketingowych i ewidencyjnych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
2. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody KLIENTA.
3. KLIENT ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
4. Firma TTCL PIOTR RUDZKI zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".
5. SPRZEDAWCA może uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie ze SKLEPU przez KLIENTA od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych stosownymi dokumentami. W przypadku nie przedstawienia przez KLIENTA stosownych dokumentów bądź jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, SPRZEDAWCA może odmówić realizacji zamówienia.  

Wysyłka i płatności
1. Zamówienia realizowane są na ternie całego kraju oraz Unii Europejskiej.  Zamówione towary  dostarczane są do KLIENTA na terenie RP za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Dostawa do pozostałych krajów Unii Europejskiej następuje po uzgodnieniu formy dostawy ze SPRZEDAWCĄ oraz zaksięgowaniu środków za zamówiony towar i transport na rachunku bankowym SPRZEDAWCY.
2. Zakupione towary dostarczane są pod adres dostawy wskazany przez KLIENTA w formularzu zamówień.
3. Istnieje możliwość odbioru towaru przez KLIENTA.  Wówczas termin i miejsce odbioru ustalane są ze SPRZEDAWCĄ.
4. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane z winy firmy spedycyjnej.
5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru (koszt transportu) doliczany jest do zamówienia zgodnie z tabelą dostępną w dziale DOSTAWA I  PŁATNOŚCI i pokrywany jest przez KLIENTA.
6. Płatności można dokonywać:
  - w formie przedpłaty przelewem bankowym  – wówczas KLIENT, po złożeniu zamówienia oprócz potwierdzenia zamówienia otrzyma pocztą elektroniczną fakturę pro-forma, na podstawie której dokonuje płatności.  KLIENT przesyła potwierdzenie przelewu pocztą elektroniczną na adres ttcl@ttcl.pl Po jego otrzymaniu oraz po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym SPRZEDAWCY, towar zostanie wysłany KLIENTOWI za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

Dane konta bankowego SPRZEDAWCY: ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1416 1000 0091 4015 4494
 

- przy odbiorze przesyłki, tzw. płatność za pobraniem; przy tej formie płatności, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy dostarczającej przesyłkę;
 

- przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności – opcja dostępna tylko dla stałych KLIENTÓW, po uzgodnieniu terminów płatności ze SPRZEDAWCĄ i przesłaniu niezbędnych dokumentów: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, decyzję potwierdzającą nadanie numeru NIP, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,   kopia dowodu osobistego potwierdzającego nr PESEL i adres zamieszkania.

Dane konta bankowego SPRZEDAWCY: ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1416 1000 0091 4015 4494
Wybraną formę płatności KLIENT zaznacza podczas składania zamówienia.  

Reklamacja i Zwroty
1. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszenia taśm zabezpieczających karton przed otwarciem, KLIENT powinien otworzyć paczkę w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, sprawdzić stan dostarczonych towarów i w razie konieczności spisać odpowiedni protokół reklamacyjny.  O zaistniałym fakcie KLIENT powinien bezzwłocznie poinformować SPRZEDAWCĘ. Powyższe postępowanie jest niezbędne do uruchomienia procedury reklamacyjnej.
2. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem KLIENT powinien  bezzwłocznie poinformować o tym fakcie SPRZEDAWCĘ.
3. SPRZEDAWCA  udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 7 dni roboczych od momentu jej przyjęcia oraz powiadomi KLIENTA o sposobie dalszego postępowania.
4. Nieznaczne różnice w kolorystyce produktów przedstawionych na zdjęciach zamieszczonych w serwisie i produktów oryginalnych wynikają z przyczyn technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji. SPRZEDAWCA ze swojej strony dołoży jednak wszelkich starań, by zdjęcia zamieszczane w jego SKLEPIE były jak najwyższej jakości.
5. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt SPRZEDAWCY nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 

Inne informacje
1. SPRZEDAWCA  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie SKLEPU oraz w Regulaminie bez wcześniejszego informowania.  Dla KLIENTÓW obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w dniu złożenia zamówienia.
2. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy produktów w SKLEPIE są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody SPRZEDAWCY.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

TTCL, Biuro handlowe: ul. Kolonia 31, Chałupki, 26-026 Morawica, tel/faks: +48 41 311 88 88, email: ttcl@ttcl.pl

Click Shop | Hosting home.pl